Registracija blagovne znamke

Prijavite se prek spleta

DNS Slovenia je članica Madridskega sporazuma, Madridskega protokola in Evropske skupnosti. Zaščita blagovne znamke se pridobi z registracijo.

Registracija blagovnih znamk: zahteve

Prijavo blagovne znamke je treba oddati na Urad za intelektualno lastnino v Madridu. Pooblastilo ni potrebno. Tuji prosilci ne zahtevajo domače registracije.

Registracija blagovne znamke: postopek

Proces prijave vključuje preiskavo iz absolutnih razlogov; uradno iskanje je zaostalo. Znake, ki se v preiskavi ne štejejo za razlikovalne, je mogoče registrirati, če je bil z uporabo pridobljen razlikovalni učinek. Po preiskavi formalnosti in absolutnih razlogov je prijava za namene ugovora objavljena v registru blagovnih znamk.

Registracija blagovne znamke: trajanje

Registracija blagovne znamke v Združenem kraljestvu velja 10 let od datuma prijave. Registracija se lahko podaljša za obdobje 10 let.